Artistic Inspiration Hair

Артистична игра на текстура, прецизност и въображение. Структурна обемност с подчертано изящно движение на бретона-вълна. Игра на сложно комбинирани композиционни елементи - Zulu knots, симетрични усуквания, многобройни плитчици и интерпретация на пипала. Коса: Габриела Христова, Inspire Ambassadors, Maрия Бидняк, Inspire Ambassadors