Master class: Creative Color. Креативно оцветяване на косата

Обучение за мастър колористи и фризьори с натрупан опит в колориметрията, които искат да достигнат максимално високо ниво в работата с цветове. Научете се как да коригирате несъчетаеми на пртъв попглед цветове в хармония, и как да трансформирате цветове. Ще научите модерни техники за креативно оцветяване и персонализиране  на цвета. Обучението се състои от теоретична част и практическа част на корекции върху модели под ръководството на тренера. За кого е подходящо: фризьори, които искат да се качат на следващо ниво в колориметрията и работата с цветовете.