ВЯРВАМЕ, ЧЕ ВСЯКА МАЛКА СТЪПКА ДНЕС Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ УТРЕ. 

В Inspire вярваме, че всеки бизнес може да намери своята кауза и помогне за по-добър живот на планетата. Фокусът върху устойчивостта и социалната ангажираност са приоритетни за марката Inspire, чиято цел е да допринесе за намаляването вредните емисии и замърсяването на околната среда чрез инициативи, свързани с опазване на природата, изграждането на еcо-friendly среда и поощряване на социално отговорно мислене. В Inspire съчетаваме стремежа да бъдем в полза на обществото с нашите корпоративни ценности– отговорност, качество и иновации, където устойчивото развитие е в основата на растежа ни.

Марката реализира различни вътрешни инициативи и външни проекти в унисон с целите й и в партньорство с различни асоциации и организации. 

Нашите социални приоритети са:

Inspired by Green. Опазване на околната среда и намаляване вредния отпечатък на хората и бизнеса върху планетата

Inspired by People. Обучение, развитие, интеграция и вдъхновение на хора в трудно положение и без перспективи. 

Inspired by Ideas. Асоцииране и подкрепа на каузи, идеи с обществена значимост и популяризация.

Вижте част нашите CSR инициативи