Историята на Мери Михайлова, Inspire Ambassador

Преди Inspire Мери работи в различни сфери, но винаги е искала да се занимава с фризьорство. През 2019г влиза в света на Inspirе съвсем случайно и тук открива всичко, което е искала: различно отношение към косата и професията, безкомпромисен професионализъм, истинска екипност и възможност за развитие. 

След преминато обучение в академия Inspirе става фризьор в салон Inspire-Bulgaria Blvd, където успешно се развива, има много доволни клиенти и се превръща в един от талантите на веригата. През 2022г започва да се подготвя усилено и целеустремено за позицията Посланик на Inspirе като преминава редица мастър обучения в амбасадорска програма на Inspire.Тренингите са фокусирани върху надграждането и усъвършенстването на уменията в 4 ключови области: колориметрия и работа с техники, подстригване и форма, грижа за косата, комуникация и консултация, управление на екипи и салони.