Кариерни възможности в Inspire

Сърцето на Inspire са хората. Inspire вярва безрезервно в таланта и потенциала на всеки член на екипа си, подкрепя и осигурява отлични условия за развитието на професионалистите и реализация на мечтите им в структурата на марката. 

Inspire  е първата верига салони, за която признанието за отдадеността не са просто красиви фрази. Марката награждава ежедневния принос и лоялност на всеки един фризьор и маникюрист чрез финансови стимули и възможности за кариерно развитие и изкачване по кариерните стъпала във веригата Inspire като Team Leader, Ambassador, Преподаватели, част от Креативния екип и Мениджър на салон Inspire, част от веригата Inspire, която възнаграждава топ професионалистите на Inspire и им дава възможност да притежават и управляват собствен салон от бизнес клас като най-висок етап от кариерното им развитие.

Всеки член на екипа има възможност за кариерно развитие и професионално усъвършенстване в структурата на марката чрез ежемесечни обучения и индивидуални срещи; за разгръщане на потенциала, таланта и амбицията, за придобиване на нови умения и разширяване на кръгозора (soft skills, presentation skills, creative skills) чрез структурираната и разнообразна обучителна програма на марката, за фокусирана кариерна насока под ръководството на ментори, всичко това придружено от постоянно увеличаване на финансовите приходи. 

Възможности за кариерно развитие в структурата на Inspire: