Боравенето с компютър е основно изискване в съвременния технологичен свят и работата на един маникюрист не прави изключение. Ателието за компютърно обучение включва: базово ниво на работа с електронна поща, конфигуриране на мейл до клиенти, работа с база данни и офис пакет - създаване и писане на Word, създаване на таблици в Excel, формули и калкулация как да изчислите себестойност на маникюра процедура и базово боравене с PowerPoint. Освен теоретичната част, ателието дава реална практика на всеки курсист и конкретни задачи за изпълнение. Продължителност: 4 часа  

Вижте календара за 2024:

  • Компютърно обучение. Цена:400лв