Обучението на фризьори в академия Inspire продължава концепцията на марката за фризьорство от ново поколение и бизнес клас обслужване и е подчинено на идеята за оптимална резултатност, експедитивност и високо качество с акцент върху иновативния подход към цветовете, наричан Color design, практиката с клиенти. Използваме новаторски подходи за обучение с цел създаване на истинско разбиране от обучаващите се за логиката на работа, формата и цветовете. Въвеждаме интерактивни форми на обучение с мотивиращи лекции, видео презентации, talk дискусии, фото и арт проекти като обучения. Първото професионално обучение за фризьори с фокус върху английски език и усвояването на бизнес умения.