Пишете на academy@inspirebg.com или се обадете на тел. 0877 400 568 за записване и потвърждение на датите на курсовете.(*Възможно да има промени в датите)

ЯНУАРИ 

ФЕВРУАРИ 

МАРТ

АПРИЛ

МАЙ 

ЮНИ 

ЮЛИ 

АВГУСТ 

СЕПТЕМВРИ 

ОКТОМВРИ 

НОЕМВРИ 

ДЕКЕМВРИ